1/6 เป็นทศนิยมคืออะไร?

เป็นทศนิยม เศษส่วน 1/6 จะเท่ากับ 0.1666 โดยที่ 6 ซ้ำถึงอนันต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน เรามีตัวเลือกในการปัดเศษคำตอบเป็น 0.2, 0.17 หรือ 0.167 เป็นต้นการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่คิด มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งอย่างง่าย เราแค่ต้องหารตัวส่วนหรือตัวเลขที่ด้านล่างของเศษส่วนเป็นตัวเศษ ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านบน ทศนิยมที่ได้คือคำตอบที่เทียบเท่ากับเศษส่วนเดิม

ใช้เศษส่วน 1/6 เป็นตัวอย่าง มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการหาทศนิยม

  1. ขั้นตอนแรกคือการแบ่ง 6 เป็น 1 เนื่องจาก 1 น้อยกว่า 6 เราจึงต้องบวกทศนิยมสองสามตำแหน่งหลังตัวเลข ทำให้ได้ 1.0000
  2. แบ่ง 6 ออกเป็น 1.0 ซึ่งทำงานออกเป็น 1 โดยเหลือเศษ 4
  3. นำ 0 ลงมาจากตำแหน่งทศนิยมถัดไป และวางไว้ถัดจาก 4 ทำให้ขั้นตอนถัดไปหาร 40 หารด้วย 6 คำตอบนี้ออกมาเป็น 6 โดยเหลือเศษ 4
  4. อีกครั้ง ดึง 0 ตัวถัดไปลงมาแล้ววางข้างๆ 4 ทำให้เป็น 40 คำตอบจะเหมือนกับในขั้นตอนที่แล้ว 6 โดยเหลือ 4 ซึ่งพิสูจน์การทำซ้ำ 6 ของทศนิยมเทียบเท่า