1.2 ในรูปแบบเศษส่วนคืออะไร?

ในรูปแบบเศษส่วน ทศนิยม 1.2 จะแปลงเป็น 6/5 ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ให้แบ่งตัวเลขด้านล่างเป็นตัวเลขบนสุด ผลลัพธ์คือทศนิยมดั้งเดิมของ 1.2การแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเป็นการคูณอย่างง่าย แม้ว่างานอาจดูเหมือนผ่านไม่ได้ แต่การแบ่งออกเป็นสองสามขั้นตอนทำให้สามารถจัดการได้

  1. ในระหว่างนี้ ให้ข้ามตัวเลขทั้งหมดทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม
  2. กำหนดว่าทศนิยมตำแหน่งใดเท่ากัน ในตัวอย่างของ 1.2 2 มีค่าเท่ากับตำแหน่งที่สิบ
  3. ทำเศษส่วนโดยวางตัวเลขไว้ทางด้านขวาของทศนิยมบนตัวระบุตำแหน่งที่เท่ากัน ในตัวอย่างนี้ เศษส่วนผลลัพธ์คือ 2/10
  4. ลดเศษส่วนผลลัพธ์และวางจำนวนเต็มจากทศนิยมเดิม หากมี ให้กลับเข้าที่ ใช้ 1.2 เศษส่วนจากขั้นตอนที่ 3 คือ 2/10 เศษส่วนนี้ลดลงเหลือ 1/5 การใส่จำนวนเต็มจากทศนิยมเดิมจะได้คำตอบ 1 1/5
  5. ในการหารเศษเกิน ก็แค่คูณตัวส่วนหรือตัวเลขที่อยู่ด้านล่างด้วยจำนวนเต็ม จากนั้นเพิ่มตัวเศษหรือตัวเลขบนสุดในคำตอบนั้น ดังนั้น 1 1/5 แปลเป็น 6/5 เป็นเศษเกิน (5 x 1) + 1