คุณจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ได้อย่างไร?

woodleywonderworks / CC-BY 2.0

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของ $1.00 ให้ถือว่าเป็น 100 เพนนี เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะเท่ากับจำนวนเดียวกันในหน่วยเซ็นต์ จากข้อมูลของ Math Is Fun 'เปอร์เซ็นต์' คือตัวเลขต่อ 100 ดังนั้นการรักษา $1.00 เป็นเงิน 100 เพนนีทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายตัวอย่างเช่น 25 เปอร์เซ็นต์ของ $1.00 เท่ากับ 25 เซ็นต์จากร้อยเพนนี 44 เปอร์เซ็นต์คือ 44 เพนนี สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ห้าสิบห้าเซ็นต์จาก 100 เพนนีเท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเงินดอลลาร์ เช่น ทิป 15 เปอร์เซ็นต์ ให้เริ่มต้นด้วยการคำนวณ 10 เปอร์เซ็นต์ เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหนึ่งช่องเพื่อหา 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด จากนั้นหารจำนวนนั้นลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาว่า 5 เปอร์เซ็นต์คืออะไร เพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์และ 5 เปอร์เซ็นต์เพื่อคำนวณทิป 15 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น หากเช็คมีมูลค่า $25.00 ให้ย้ายจุดทศนิยมไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งเพื่อหา 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ $2.50 จากนั้นให้ลดลงครึ่งหนึ่ง $2.50 เพื่อหา 5% หรือ $1.25 เพิ่ม $2.50 และ $1.25 เข้าด้วยกันเพื่อรับ $3.75 ซึ่งคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของเช็ค